Solat Tarawih Terlalu Cepat, Apakah Boleh ? - AL-KUTUB
News Update
Loading...

Monday, May 11, 2020

Solat Tarawih Terlalu Cepat, Apakah Boleh ?


Solat adalah amal yang paling mulia. Manusia berada dalam keadaan paling dekat dengan tuhannya ketika melakukan solat. Oleh sebab itu rosululloh S.A.W bersabda dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik

"حبّب إليّ من الدنيا: النساء، والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة".

Di jadikan kesenangan padaku dari dunia, wanita, kebersihan, dan di jadikan kebahagiaan terbesarku dalam solat.

Hadis ini di sebut oleh imam Ahmad bin Hambal dalam - مسنداحمد - Musnad-nya. Di sebut oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam - تعظيم قدر الصلاة - Ta’dimu Qodris Solat. Di sebut oleh imam Al-Hakim Dalam - المستدرك Al-Mustadrok. Di sebut oleh Ibnu Adi dalam - الكامل Al-Kamil. Dan masih banyak lagi. Semua kitab yang telah kami sebut di atas mengutip hadis ini dengan ibarot yang sama seperti yang telah kami tampilkan, dan tidak ada kalimat ثلاث di situ.

Kembali pada pembahasan kita tentang melakukan solat dengan gerakan terlau cepat.

Dalam sohih bukhari   صحيح البخاري (1/ 87) Bab jika tidak menyempurnakan sujud. Bahwasanya sahabat Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki laki tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya, setelah laki laki itu selesai dari solatnya Hudzaifah berkata “ Solatmu belum sempurna ”. laki laki itupun berkata “ bagaimana solatku tidak sempurna sedangkan aku sudah menghitungnya dan semuanya lengkap ” lalu Hudzaifah menjawabnya “ Kalau kamu mati kamu akan mati atas jalan selain sunnah Muhammad sollahu alaihi wasallam ”. Ibnu Batthal berkata kalimat terakhir dalam dialog ini menunjukkan bahwa tuma’ninah atau kedamaian dalam solat adalah sunnah, lalu bagaimana kalau mati atas selain sunnah rosul. Wal iadu billah

Abu Hurairah R.A berkata ketika kita para sahabat duduk berbincang-bincang dengan rosululloh datanglah seorang A’robi, A’robi adalah sebutan bagi orang yang tidak berkebangsaan arab. Lalu ia melaksanakan solat, setelah selesai dari solatnya kemudian ia pergi menyapa rosululloh. Rosululloh berkata padanya

ارجع فصل فإنك لم تصل

“ Kembalilah dan solatlah, sebenarnya kamu belum solat ” kemudian A’roba itu kembali ke tempat di mana dia melaksanakan solat sebelumnya dan diapun mengulangi solat sebagai mana di perintahkan oleh rosululloh. Dan hal ini terulang sampai tiga kali. Sampai akhirnya  dia berkata “ Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sesungguhnya aku sudah tidak bisa solat yang lebih sempurna dari apa yang telah aku kerjakan. Maka ajarilah aku bagaimana seharusnya aku melaksanakan solat. Kemudian Rosululloh berkata padanya :

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

“ Kalau kamu berdiri untuk melakukan solat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-qur’an. Kemudian ruku’lah sampai kemu tentram dalam keadaan ruku’. Lalu berdirilah sampai kamu benar benar tegak. Kemudian sujudlah sampai kamu tentram dalam keadaan sujud. Lalu bangunlah sampai kamu tentram dalam keadan duduk. Dan lakukanlah itu dalam semua solatmu ”. Perhatikan bagaimana rosululloh menyuruh A’robi itu untuk mengulangi solatnya sampai tiga kali.

Imam Az-zuri berkata “ Aku bertamu pada Anas bin Malik di Damaskus Suriah dan aku mendapatinya sedang menangis, lalu aku bertanya: apa yang membuatmu menangis ?”. Anas bin Malik berkata “ Aku tidak tahu sesuatu yang kita di haruskan untuk menjaganya selain solat sungguh ia telah di sia-siakan. Ahmad bin Hambal berkata “ Aku telah masuk seratus masjid aku solat di dalamnya dan aku juga memperhatikan penghuni masjid-masjid tersebut, dan aku tidak mendapati satu orangpun dari mereka yang mengerjakan solat sebagaimana rosululloh melakukannya.

Referensi :

شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة (20/ 11)

الاعتصام للشاطبي )2/ 187(

ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع (ص: 31)

شرح صحيح البخارى لابن بطال )2/ 49(

 

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done