Ibnu Hajar Al-haitami. Pakar Fiqih Kurun Ke 15 Masehi Yang Karya Tulisnya Masih Di Kaji Sampai Hari Ini - AL-KUTUB
News Update
Loading...

Sunday, January 26, 2020

Ibnu Hajar Al-haitami. Pakar Fiqih Kurun Ke 15 Masehi Yang Karya Tulisnya Masih Di Kaji Sampai Hari Ini

Nama lengkap beliau :Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami as-Salmanti al-Wa`ili as-Sa'di al-Anshari as-Syafi'i al-misri summal makki.
الإمام العالم العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي , السلمنتي , الوائلي السعدي , الأنصاري, الشافعي , المصري ثم  المكي
Atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-Haitami. lahir di mahallah abilhaitam, Mesir bagian Barat, pada bulan Rajab 909 H,


Adalah Seorang imam yang sangat alim,yang menguasai banyak bidang ilmu agama.Seperti tafsir,hadist,tauhid,fiqih,usul fiqih,faroid (ilmu yang mengatur tentang warisan),hisab atau astronomi,nahwu (ilmu yang membahas tentang tata bahasa arab, tata kalimat dan tata bentuk ),shorrof atau gramatika arab,tasawwuf dan banyak lagi.


Beliau sudah menguasai masing-masing dari bidang ilmu ini secara mendalam ketika menempuh pendidikan di universitas al-azhar kairo mesir sebelum umur beliu mencapai umur duapuluh tahun.Dan pada masa itu jugalah beliau sudah di izinkan untuk berfatwa dan mengajar di sana.


Sebelum menempuh pendidikan di al-azhar terlebih dahulu syekh ibnu hajar memulai pendidikan dasarnya di sebuah desa yang dekat dengan makam syekh ahmad al-badawi di tonto mesir.Syekh ahmad al-badawi adalah salah satu pembesar awliya’ yang disejajarkan denga syekh abdul qodir jailani, syekh  ali arrifa’i dan syekh abul hasan as-syadzili. upacara hari meninggalnya syekh ahmad badawi menjadi upacara terbesar yang di peringati oleh penduduk mesir di setiap tahunnya.

Kembali pada ibnu hajar..
Di tonto ibnu hajar mulai belajar dasar-dasar fiqih,tauhid,tajwid,nahwu,sorrof dan lain lain. Kemudian pada tahun Sembilan ratus dua puluh empat hijriyah ibnu hajar pindah ke universitas al-azhar. Di sinilah beliu belajar pada ulamak ulamak besar ketika itu dan beliu mulai mengahafal kitab kitab besar. Salah satu kitab yang beliau hafal adalah (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) minhaju al-tolibin wa umdatu al-muftin. Sebuah karya besar di tulis oleh imam nawawi, salah satu pakar fiqih syafi’iyah yang hidup pada kurun enam ratus hijriyah, tepatnya 631 H/1233 M – 676 H/1277 M.

Guru guru ibnu hajar
•Syibuddin ar-romli as-syafi’i  
•Syihabuddin bin shoigh
•Syihabuddin ahmad bin ahmad at-thibi
•Syihabun najjar al-hanbali
•Syihabuddin ahmad al-ghozzi   
•Syamsul masyhadi               
•Syamsus samhudi                
•Syamsul laqqoni at-dhiruti    
•Syaikhul islam zakaria bin
muhammad al-anshori
•Abul hasan al-bakri   
•Syamsuddin as-sansuri
Dan masih banyak lagi

Murid-murid ibnu hajar
Yang mengambil ilmu dari ibnu hajar al-haitami sangat banyak. Mereka datang dari berbagai negara, khususnya dari mesir dan mekkah, karena setelah pergi haji yang kedua kalinya pada tahun 937 H ibnu hajar dan keluarganya menetap di mekkah dan mengajar di masjidil haram. Beliu mengajar syarah minhaj,irsyad dan kitab syamail muhammadiyah yang di tulis oleh imam tirmidi  sampai beliu wafat di Makkah pada bulan Rajab 973 H dan dikebumikan di ma’la .

Kararangan Ibnu Hajar


•Al-fatawa al-fqhiah wa al-fatawa al-hadistiah ( الفتاوى الفقهية والفتاوى الحديثية )
•Tuhfatu al-muhtaj bisyarhi al-minhaj   
 ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج )
•Ahadistu al-nikah ( احاديث النكاح )
•Fathu al-mubin bisyarhi al-arbain
( فتح المبين في شرح الاربعين )
•Al-sowaiqu al-muhriqoh ala ahli al-bid’i wa al-zanadiqoh
( الصواعق المحرقة على اهل البدع والزنادقة )
•Al-i’lam biqowati’i al-islam fi al-alfadi al-mukaffiroh
( الاعلام بقواطع الاسلام في الالفاظ المكفرة )
Dan masih banyak lagi karangan beliua yang tidak mungkin di sebut satu persatu dalam situs ini. Jika anda ingin informasi lebih lanjut tentang kitab-kitabnya ibnu hajar silahkan merujuk pada kitab asyroful wasa’il ila fahmi syamail cetakan darul kutub ilmiah bairut libanun. Di sana juga di bahas dengan panjang tentang kehidupan syekh ibnu hajar dalam kitab jawahirudduror fi manaqibi ibni hajar

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done